Az iskolaalapítástól napjainkig

 

Képek megtekintése>>>

 

1927 Felépül a Kerepesi út 67. szám alatt a Rákosi gyakorlótér közelében az iskola őse. Két tanteremmel, nagy mezőgazdasági területtel, szerény körülményeket biztosítva.

1947 Tanulmányi felügyelői jegyzőkönyv részlete:

…az épület nem felel meg a kívánalmaknak, mert elavult barakképítmény, és nem rendelkezik elég helységgel sem. Az iskola barakképülete iskola céljára végleges megoldásnak nem megfelelő. Udvara megfelelő, bútorzata, szertárai, könyvtára a háború alatt jóformán teljesen elpusztult. A nehéz körülmények ellenére nevelőtestület aktív, igyekvő. Az iskolának nem csak tanulói, hanem a környék rászoruló szegényeinek étkeztetését is ellátja.

1950 Társadalmi munka keretében sportpálya épül. Az épület állaga továbbra is rossz. Nincs torna-, előadó-, és úttörő terme. Az iskola patronálója már ekkor az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár. Napközben a korrepetálási idő 2 óra.

1952 Az iskola állaga miatt több panasz érkezik a kerülethez, így elrendelik az új iskola tervezését- viszonylag távol az iskolától egy viszonylag kies területén, a Keresztúri úton.

1953 Elkezdődik az iskola alapjának lerakása. Szülők, gyerekek, pedagógusok társadalmi munkával segíti a szakembereket.

1954 Rekordidő alatt elkészül az új iskola. Délelőtt még az utolsó simításokat végezték a szerelők, a szülők takarítottak, hogy október 19-én 16 órakor ünnepélyesen felavassák az iskolát.

 

„A tantestület és a tanuló közösség az utolsó pillanatig ott volt a barakkiskolában, ott nyomorogtak a folyósokon, tantermekben, nosztalgiában, szívükben, némán elbúcsúzva a korhadt, öreg 27 éves épülettől, ahol annyi problémás, de mégis emlékezetes éveket töltöttek együtt, ahonnan annyi nagyszerű tanár és diák került ki.”

Megkezdődőt a munka az új iskolában, de két napközi otthon még a régi épületben működik.

1955 Átadják az iskola oldalszárnyát, s kezd elkészülni az iskolaépület végleges formájában.

1956 Október 7-én sportpályát avattak. Az ország egyik legkorszerűbb iskolai sportpályája készült el ezen a napon. Ezzel kialakult a régi épület végleges formája.

1975-76 Megindul a tanuló létszám növekedése, mivel kezdik átadni a Gyakorló út mentén épült modern lakótelepet. Az ugrásszerű növekedést nehezen bírta az iskola. Kicsi, túl zsúfolt lett. Ennek enyhítésére az alsó tagozaton két műszakban folyt az oktatás.

1976-77 A létszámnövekedés folytatódik. Az alsó és felső tagozat tanul váltakozva már. A feszítő helyzetben megkezdődik az épületszárny alapozása. Azok a gyerekek, akik nem fértek el iskolánkban, autóbusszal utaztak az iskola elől az őket fogadó iskolákba.

1977-78 Decemberben megtörtént az új épület műszaki átadása, s szinte kísérteties hasonlósággal az 1954-es átadáshoz, itt a szülők, és pedagógusok munkája segítette, hogy 1978 februárjában a gyerekek véglegesen birtokukba vehessék az új épületszárnyat.

1978-79 A régi épület tatarozásával az egész épületegyüttest a tanulók a birtokukba veszik, s ez már napjaink története
képekben, tablókban beszélve.

1979-80 A tanulói létszám növekedése tovább tart. Az iskola teljes kihasználtsággal A; B; C; és D épületben működik.

1988-89 A tanulói létszám csökkentésével már fokozatosan adjuk le különálló épületeinket. Először a „D” majd két év múlva a „C” épületet. Így már az 1955-ben átadott régi és az 1978-ban elkészült új épületszárny az „otthonunk”!

1991-92 Az első RSG osztály indítása.

1992-93 Sportági bővülés: a labdarúgók osztálya, Informatika oktatás bevezetése.

1993-94 A létszám csökkenés miatt felszabaduló tantermekben elkezdhettük az infrastruktúránk fejlesztését.

1.  Nyelvi labor kialakítása

2. Számítógépterem létrehozása. Önálló könyvtár létrehozása egy, kettő majd három helyiségből.

3.   Sportudvar folyamatos fejlesztése, játszótér, új pályák építése, stb.

2000. május 23. Iskolánk neve: Keresztury Dezső Általános Iskola.

2003 Felavattuk Keresztury Dezső domborművét, Várhelyi György szobrászművész alkotását.

2010 Novemberében birtokba vehettük a felújított tornatermünket.

2012-13-as tanévben a mindennapos testnevelés bevezetése miatt profilváltás történt. Matematika és nyelvi osztályokat indítunk, emelt óraszámban.

2012-ben ötödikeseink megnyerték a „Legyél bajnok” vetélkedőt, a jutalmat az alapítvány támogatásával a szabadtéri kondicionáló park kiépítésére fordítottuk.

2014 szeptemberében átadták iskolánk új, korszerű műfüves sportpályáját.

 

Horváth István a legendás iskolaigazgató és tornászvezér

 

Nem nagyon van az országban olyan pedagógus és iskolaigazgató, aki az 1945-ös háborús évek előtt, iskolát alapított kőbányán. A zűrzavar befejeztével továbbra is igazgatóként élt hivatásának, egészen a nyugdíjba vonulásáig, 50 év után 1973-ig. A régi iskoláját lebombázták, az újat a Keresztúri úti tanodát társadalmi összefogással, a környékbeli tanulnivágyó gyerekeke szüleinek toborzásával építette újra. A X. kerületi oktatási vezetők , szülők és diákokat megnyerő szervező képességének eredményeképpen.

Így aztán lehetővé vált a környék gyermekeinek foglalkoztatása. A Rákosfalvai, a Hatház utcai lakótelep, valamint a Királydomb környékeik és a hév túloldalán Zuglóban élő diákok is ide jártak tanulni. Nagyon ismert és szeretett pedagógusként vezényelte kollégáival munkáját. Szigorú és igazságosként könyvelték el személyiségét. Népszerűségét az is növelte, hogy az ide járó gyerekeke szüleik beavatásával életrehívta az iskolabarát társaságot Klubot. Ami azt jelentette, hogy a tanítás után és hétvégeken diák és felnőtt összejöveteleket szervezett.

Ami azt jelentette, hogy a tanítás után és hétvégeken diák és felnőtt összejöveteleket szervezett. Ezek színvonalas jó hangulatú összejövetelek voltak.

Később az EGIS- gyár, régen Egyesület gyógyszergyár dolgozói és más felnőtt tanulnivágyók részére, megalapította a dolgozók esti gimnáziumát. Így aztán reggeltől estig lehetőség volt az iskola nyüzsgő zsongó használatára. Örömmel gondolnak vissza, akik ezen idő alatt második otthonukként tartoztak ehhez az iskolai közösséghez.

Szervezőképességének köszönhetően az iskolán belül létrehozott és megteremtett egy szertornász szakosztályt. A tornatermet a Vörösmeteor címen a Klub tagjai vették birtokukba. Volt utánpótlás és felnőtt I. osztályu csapata. Többek között az ő nevéhez fűződik az 1948-as Londoni olimpia bajnok Pataki Ferenc neve is. Hiszen Horváth István volt a 12 magyar tornászválogatott csapat kapitány, akik a dobogó III. helyet szervezték meg az olimpián.

A tornasportban állandóan részt vállalt a versenyeken és rendezvényeken, szervezésben és lebonyolításban. Közel 200szro képviselte nemzetét, úgy hazai mint nemzetközi viadalokon.

A budapesti tornaszövetség élén állt hosszú évekig, amíg csak ereje bírta.

1972-ben a MOTESZ elnökségi tagjaiként sportérdemérem arany fokozatával tüntették ki. Így a MOTESZ örökös tiszteletbeli tagjaként bekerült a Halhatatlanok névsorába.

92 évesen távozott el közölünk a tornászok vezére.

Temetésén tanítványaiból álló Díszőrség vette körül koporsóját. A visszaemlékezést írta Arany István 1970 óta Kőbányai lakos. Az 1964-es Tokioi és az 1968 Mexikói olimpiák válogatott tornásza. Valamint a Keresztúri úti esti gimnázium tanulója, akinek felesége Bakonyi Rita és három gyermekük is ebbe az iskolába jártak diákként.KD

KD

Új képek, események kerültek fel a programokba.

Ide kattintva megtekintheti>>>

Kiemelt partnerünk a Fesztiválzenekar, aki idén is Hangszerkóstolót tart iskolánkban, 2018. december 12-én

 

Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek a HATÁRTALANUL programban. A határtalanul pályázat keretében a 7.évfolyam feledhetetlen 4 napos kiránduláson vehet részt minden tanévben. Tekintsék meg beszámolójukat a Programok menü pontban!